Landdrift - Landschap
Landdrift - Landschap
Drop Drop

Landdrift

Maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, CO2 uitstoot en de afname van biodiversiteit vragen om een lange termijn visie voor landgebruik. De roep voor regeneratie, waarin het leven boven al het andere centraal staat, wordt steeds sterker en noodzakelijker.

Regeneratie

Regeneratie

Maar hoe ziet regeneratie van het land eruit en hoe kunnen we dit in de praktijk brengen?

Landdrift is een experimenteel initiatief dat een perspectief biedt voor verandering van landgebruik in het buitengebied. Door de sterke scheiding van de functie van land – vastgelegd in bestemmingsplannen – en de daaraan verbonden economische waarde is er geen ruimte voor het veranderen van landgebruik. Dit is een van de redenen voor de enorme hoeveelheid monocultuur velden in het Nederlandse landschap. Door functiecombinaties mogelijk te maken ontstaat er wel ruimte om over te stappen en minder invasieve en meer natuur-inclusieve vormen van landgebruik toe te passen.

Zo kan de regeneratie van Nederland beginnen!

Regeneratie pijl Regeneratie

Functiecombinaties als sleutel voor een gezond landschap

De missie van Landdrift is de regeneratie van zo veel mogelijk landbouwgronden in Noord-Brabant. Dit doen we bij voorkeur in de vorm van een burgerinitiatief waarin er veel aandacht is voor lokale samenwerking en lokale meerwaarde van een plan. In ieder landschapsontwerp kijken we naar een combinatie van zoveel mogelijk functies. Naast regeneratieve landbouw en nieuwe natuur kun je bijvoorbeeld ook denken aan tijdelijk wonen, agrobosbouw, vernatting (water) of de toepassing van klein grazend vee. Een transitie van landgebruik kost geld. De marktwaarde van de grond kan veranderen, en de opbrengsten van de grond kunnen de eerste jaren onzeker zijn. Deze kosten moeten opgevangen worden. Dit kan door de verhuur van tijdelijke kavels voor kleine en duurzame woningen, tiny houses genaamd. Na een periode van bijvoorbeeld 10 of 15 jaar worden de woningen verwijderd en blijft er een nieuw sterk en gezond landschap en verdienmodel achter. Vervolgens kan op een nieuw stuk land het initiatief herhaald worden.

Landdrift en...

Heb je nog vragen?

Landdrift in de praktijk

Landschap voor Na

In de gemeenten Laarbeek en Meierijstad werken we hard aan een eerste initiatief voor de regeneratie van een perceel van circa 4,5 hectare landbouwgrond gelegen in het beekdal van de Aa

In dit plan worden de aanleg van nieuwe natuur, een aanpassing van de beekoever, agrobosbouw met kippen, tijdelijk en off-grid wonen, en de teelt van eenjarige gewassen samengevoegd. Naast de toegevoegd waarde voor het klimaat, de biodiversiteit en de woonopgave is er in dit plan ook gekeken naar het bevorderen van de leefbaarheid van het aangrenzende dorp. Zo wordt onderzocht of een dienst die al sinds decennia verdwenen is, een winkel in een nieuwe innovatieve vorm, kan terugkeren.

Logo Meierijstad Logo Laarbeek
landschap - voor pijl landschap - na

Copijn landschapsarchitecten verbindt zich aan landdrift

/

Toen ik een aantal maanden geleden opzoek ging naar een landschapsarchitect voor het maken van een eerste ontwerp voor het perceel in Boerdonk werd ik getipt over Copijn landschapsarchitecten. Na wat online zoekwerk ben ik in de pen gedoken met een kennismaking twee weken later als resultaat. Tijdens dit eerste gesprek op het Copijn kantoor […]

Is lisdodde hét gewas om een beekdal te regenereren?

/

In samenwerking met Waterschap Aa en Maas heb ik in mijn rol als projectmanager bij het Innovatiehuis de Peel de afgelopen weken een bijeenkomst mogen organiseren rondom natte teelten. Lisdodde is bijvoorbeeld een gewas wat zich helemaal thuis voelt in natte gebieden en zou gebruikt kunnen worden als gewas op het perceel in Boerdonk te […]