Wilde landschappen
en zorgzame gemeenschappen

Goed voor het land, ruimte voor (bio)diversiteit, én zingeving voor de mens

Landdrift - Homepage

Wilde landschappen
en zorgzame gemeenschappen

Landdrift - Homepage

Regeneratie

Uitdagingen zoals klimaatverandering, CO2 uitstoot en de afname van biodiversiteit vragen om een langetermijnvisie voor landgebruik. De roep om regeneratie, waarin het leven boven al het andere centraal staat, wordt steeds sterker en noodzakelijker.

Regeneratie

Verandering van landgebruik

Maar hoe ziet regeneratie van het land eruit en hoe kunnen we dit in de praktijk brengen?

Landdrift ontwikkelt percelen met een landbouw-bestemming tot wilde landschappen en exploiteert deze nieuwe landschappen. Deze percelen zijn gemiddeld vijf tot tien hectare groot en dichtbij bestaande woongebieden. Op ieder perceel combineren we ten minste twee verschillende gebruiksfuncties. Denk bijvoorbeeld aan: nieuwe natuur, kringlooplandbouw, klein en tijdelijk wonen, educatie en recreatie. Ieder perceel dat Landdrift ontwikkelt heeft als doel:

1) regeneratie van de grond;
2) ruimte bieden aan biodiversiteit;
3) zingeving voor mensen faciliteren.

Zo draagt Landdrift op een natuurlijke manier bij aan een bloeiende en bruisende toekomst van Nederland!

Regeneratie pijl Regeneratie
Regeneratie

Waarde: ecologisch en sociaal

Als sleutelsoort hebben wij mensen invloed op het leven om ons heen. Het is hoog tijd om deze invloed op een positieve manier te gebruiken en het tij te keren. Met Landdrift grijpen we deze kans!

We richten ons op het creëren van ecologische en sociale waarde. We maken van cultuurlandschap weer wilde natuur, heel praktisch, stap voor stap en nodigen anderen uit om mee te doen. Uit liefde voor de natuur, liefde voor de aarde, en liefde voor de mens. Zorgzame gemeenschappen die samen leven creëren en samen leven.

Wat als de grond van zichzelf is?

Als grond niet ingezet kan worden voor persoonlijk gewin, krijgt het collectieve belang meer ruimte. Gaan we uit van het collectieve belang dan kiezen we automatisch voor verbinding en regeneratie.

Landdrift streeft ernaar om de percelen uit de economische markt te halen en in handen te geven van zorgzame gemeenschappen. We geloven dat dit de enige manier is om de kloof tussen arm en rijk te dichten en de aarde leefbaar te houden.

Dat is samenleven in verbinding met de aarde.

Regeneratie

Landdrift percelen

Landdrift Beek en Donk

Landdrift is in gesprek over een perceel in Beek en Donk, waar de transitie van landbouw naar natuur ingezet gaat worden. Landdrift pakt graag deze transitierol en werkt samen met de landeigenaar aan een plan.


Lees meer

Volgende Landdrift perceel

Landdrift is op zoek naar nieuwe percelen om te ontwikkelen. Ben je in het bezit van landbouwgrond? Ken je een grondbezitter? Heb je ideeën voor een volgende Landdrift-perceel? Neem contact met ons op!


Lees meer

Landdrift Boerdonk

Landdrift werkt aan de realisatie van een perceel van vier en een halve hectare nabij Boerdonk, in Noordoost-Brabant. Jij kan meedoen door te investeren, doneren, of vrijwilliger te worden.


Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates!

    Nieuws