Sonja sluit zich aan bij het Living Lab Grass Ceiling

/

Sonja is een van de acht vrouwen die haar ideeën voor socio-ecologische innovaties verder gaat ontwikkelen via het Europese Living Lab Grass Ceiling. Grass Ceiling is een driejarig programma dat plattelandsvrouwen mondiger wil maken en het aantal sociaal-ecologische innovaties onder leiding van vrouwen in de landbouw, de plattelandseconomie en de plattelandsgemeenschappen wil vergroten. De acht […]

Lees verder »

Subsidie van Agro Proeftuin de Peel en RNOB helpt Landdrift verder

/

Landdrift timmert aan de weg. Dankzij alle aandacht en hulp zetten we concrete stappen op weg naar de regeneratie van landbouwgrond door verwildering. Op 30 mei jl. ontvingen we het fijne bericht van Agro Proeftuin de Peel dat onze subsidieaanvraag is goedgekeurd. Vanuit de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant is het maximale bedrag € 5.000,00 toegekend. […]

Lees verder »