Oprichting Stichting Landdrift

Met de ondertekening van de notariële akte is vandaag de oprichting van de Stichting Landdrift een feit. Een moment dat gevierd mag worden! Vanaf vandaag kan Landdrift officieel van start met de verdere uitwerking van de eerste locatie bij Boerdonk. Er moet een ruimtelijke onderbouwing komen en het ontwerp van het perceel moet verder uitgewerkt worden. Met de oprichting van de Stichting is het mogelijk om de financiële ondersteuning aan te vragen die hiervoor nodig is. Een mooie stap vooruit richting de officiële vergunningsaanvraag!