Landdrift Percelen

Plekken voor alles wat leeft, in de bodem en daarboven

Landdrift - Percelen

Landdrift Percelen

Landdrift - Percelen

Tien hectare voor 2025

Dit zijn de eerste percelen waarvoor Landdrift de haalbaarheid uitwerkt en ontwikkelt. Landdrift streeft naar het starten met de eerste tien hectare voor 2025.

Landdrift nabij Boerdonk

Landdrift nabij Boerdonk is een perceel van 4,5 hectare tussen Boerdonk en Beek & Donk in Noordoost-Brabant.

Voor dit perceel is een ontwerp gemaakt waarin drie gebruiksfuncties samenkomen, namelijk:

  • 3 hectare nieuwe (natte) natuur, zoals houtwallen, struweel en natuurvriendelijke oevers
  • Kringlooplandbouw waaronder een bosweide met kippen, een notengaard en strokenteelt
  • Een gemeenschap van twaalf stuks tijdelijk en off-grid huisjes

Begin 2023 heeft de gemeente een positief besluit genomen over de ontwikkeling van het perceel. Landdrift is momenteel in gesprek met de provincie Noord-Brabant om de vergunning voor het wonen veilig te stellen.

Regeneratie
Regeneratie

Landdrift nabij Aarle-Rixtel

Landdrift nabij Aarle-Rixtel is een perceel van acht hectare in de buurt van Aarle-Rixtel in Noordoost-Brabant.

Een eerste verkenning voor de combinatie van gebruiksfuncties is in de zomer van 2023 gestart. Voor het einde van het jaar moet een eerste schets gemaakt zijn waarmee de gesprekken met de gemeente opgestart kunnen worden. Op het perceel nabij Aarle-Rixtel geven we prioriteit aan de oprichting van een educatiecentrum gericht op het versterken van de relatie van de mens met de levende aarde.

Grond gezocht

Landdrift is op zoek naar nieuwe percelen om te ontwikkelen. Ben je in het bezit van landbouwgrond? Ken je een grondbezitter? Heb je ideeën voor een volgende Landdrift perceel? Neem contact met ons op!

Het ideale Landdrift perceel:

  • heeft een grote van 5 tot 10 hectare met een agrarische bestemming;
  • ligt dichtbij een woonkern, zodat er een gemeenschap gevormd kan worden;
  • heeft bij voorkeur natuur en/of water tegen of in de buurt van het perceel;
  • ligt op een plek die prettig en rustig is, waar het fijn is om te zijn, te werken en leven.
Regeneratie