Subsidie van Agro Proeftuin de Peel en RNOB helpt Landdrift verder

Landdrift timmert aan de weg. Dankzij alle aandacht en hulp zetten we concrete stappen op weg naar de regeneratie van landbouwgrond door verwildering. Op 30 mei jl. ontvingen we het fijne bericht van Agro Proeftuin de Peel dat onze subsidieaanvraag is goedgekeurd. Vanuit de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant is het maximale bedrag € 5.000,00 toegekend. Nu wordt Landdrift officieel mede mogelijk gemaakt door Agro Proeftuin de Peel en RNOB. Dankjewel daarvoor.