Uitdaging Delta Rhine Corridor

De Rijksoverheid is bezig met plannen voor de Delta Rhine Corridor, een tracé van pijpleidingen tussen Rotterdam en Venlo. Er moeten extra leidingen worden aangelegd om Nederland toekomstbestendig te maken. In het huidige plan schampen die leidingen het Landdrift perceel bij Boerdonk, maar mogelijk veranderen die plannen nog en leggen de leidingen een groter beslag op het perceel. Voordat we een vergunning aanvragen voor de aanleg van het land, wachten we de definitieve plannen af. We willen onnodig en dubbel werk voorkomen. Komende oktober zijn de eerste gesprekken over het tracé. De precieze planning voor de ontwikkeling moet in 2024 duidelijk zijn.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid. https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/drc.

Wil je meer weten, neem gerust contact op.